FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY MALAGASY
  NY TENIN'ANDRIAMANITRA HARENA MAHARITRA
Biblia Quiz : 152 ireo mpandray anjara avy amin'ny faritra samihafa
Nifarana ny 30 jona 2017 teo ny lalao fifaninana Biblia Quiz izay nokarakarain'ny Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy (FMBM). Hotanterahina ny 21 jolay 2017 ho avy izao ao amin'ny efitrano lehibe an'ny ISCAM eny Ankadifotsy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ireo fanomezana. Toloranay fisaorana feno ny mpandray anjara 152 izay avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara ary arahabaina manokana ireo telo voalohany: Atoa Raharimanantsoa Tafika izay nahazo ny laharana voalohany tamin'ny isa 25547700, Atoa Raherinirina Léon ary Atoa Rasolofoarison Diminarivo Jean Stéphan.

Hetsika natao ho fanorenana ny trano foiben'ny FMBM vaovao eo Antaninarenina ny Biblia Quiz. Ankoatra izay, dia natao ihany koa ity lalao ity mba hampirisihana ny fampiasana ireo fitaovan-tserasera avolenta ho amin'ny lafiny miabo, ka hivelaran'ny maha olona manontolo. Manana anjara lehibe amin'izany fampivelarana izany ny Soratra Masina. Tafiditra ao anatin'ireo tondro zotra sy paikady iorenan'ny asan'ny Fikambanana Mampiely Baiboly Eran-tany rahateo ny hahatonga ny Tenin' Andriamanitra ho eny an-tanan'ny olona amin'ny fomba rehetra.

Koa Misaotra an'Andriamanitra ny FMBM manana anareo rehetra ho mpiara-miasa sady masoivoho amin'ny ezaka fanorenana ny trano foibe vaovao.

Valin'ny kilalao
Num. Anarana Isa azo
1 BQ0000001 RAHARIMANANTSOA Tafika 25547700
2 BQ0000007 RAHERINIRINA LEON 13785500
3 BQ0000073 RASOLOFOARISON Diminarivo Jean Stéphan 12655500
4 BQ0000057 RASANJIVELO Herilala 11729700
5 BQ0000010 ANDRIAMBAHINY Haja 9858000
6 BQ0000014 RAVELOSOA ANDRIAMAMONJY Nomenjanahary Mickaël 6427000
7 BQ0000102 RAKOTONIAINA Harinelina Lovatiana 6384900
8 BQ0000024 RATOVOHERY ANDRIAMAHEFA Alain Thierry 5170700
9 BQ0000031 RANDRIANJAFIZANAKA Meva Tahiry 5069400
10 BQ0000050 RAKOTONDRASOA JEAN BAPTISTE ABEL 4415700
11 BQ0000027 RAZANADRAHONA Lalarisoa Vola 4359700
12 BQ0000103 HERIFANOMEZANTSOA Andry Navalona 3416700
13 BQ0000095 RANJALAHY ANDRIAMANANA Rindra Halinaivo 3350000
14 BQ0000020 HERILALA Mamitiana Hoby 2999300
15 BQ0000092 NIRINARIVELO Ando Fanomezana 2969300
16 BQ0000038 RASAMIMANANA AINA NIRINA 2944300
17 BQ0000082 RAZAFINDRALAMBO Mbolahanta 2813900
18 BQ0000105 RASOLOFOSON Jaspera 2510200
19 BQ0000005 RAMALALANIAINA Salohy Andriamizehy 2494500
20 BQ0000122 HERINILAINA Eva Mampianina 2278000
21 BQ0000022 RABEMANANTSOA Anjarasoa Joela 2272100
22 BQ0000059 RAVELONARIVO HERISOA MODESTINE 2251300
23 BQ0000086 FANOMEZANA Mpitily Ikiadimahatosoa 2219000
24 BQ0000035 RAMANANTSOA MIARY NIRINA 1860200
25 BQ0000115 RANOROSOA Malala Ihary Mino 1604100
26 BQ0000012 RAZAFINDRAKOTO Nirina Claude 1595400
27 BQ0000118 RANDRIANAIVO HERVE FRANCIS 1530200
28 BQ0000060 ANDRINIAINA Lovasoa 1446700
29 BQ0000114 RAPHAEL Lantosoa Johane 1429600
30 BQ0000058 RAHARISOA Josea Myriame 1323000
31 BQ0000018 RANDRIAMBOLOLONA Vonjitina Fabien 1315200
32 BQ0000074 ANDRIAVELOMIANDRA Tendry Ny Lahatra David 1308300
33 BQ0000107 RAZAKAMAHEFA Eddy Serge 1256800
34 BQ0000053 ANDRIAMAHAVALISOA LALAINA HARIVONY 1256500
35 BQ0000044 RAFIDIARISOA Landiniaina Narindra 1248800
36 BQ0000047 ANDRIAMAHEFA Liva 1186800
37 BQ0000011 RANDRIANOMENJANAHARY JAONA JUSTIN 1123000
38 BQ0000080 RATRIMOHARISON Haja Ny Aina Andritiana 1001300
39 BQ0000110 RAKOTOARIVELO Mamy 794800
40 BQ0000006 RAJAONARIVO LALA Laza Mampionona 681200
41 BQ0000096 RALIVAOSOANIRINA Lolona Mamisoa 677800
42 BQ0000064 RABEARISOA Solotiana Rija 666000
43 BQ0000132 ANDRIAMAMPIANINA Fanirisoa Nilaina 662100
44 BQ0000056 NDRIANTODY Jacques Ammün 648500
45 BQ0000045 RAZAFIMAHEFA Andrianina Paul Tiana 632300
46 BQ0000125 ANDRIAMALALA Rodin Jules 630900
47 BQ0000109 RAHARIVELO Tanteliniaina 622700
48 BQ0000049 RAVELOARINORO Marie Gisèle 619800
49 BQ0000131 RAZAFISOLO 614100
50 BQ0000016 RAKOTOMAMPIONONA Solofoniaina Mamy 536200
51 BQ0000088 RAZAFINDRATSIFA Fidiarisoa Tahina 482400
52 BQ0000036 RADONARIVONY Koliniaina Davielle 474700
53 BQ0000144 ANDRINIAINA Jacky Wilson 412300
54 BQ0000124 RAMEFISON Hantsa Ny Aina Mahatsangy 382300
55 BQ0000037 RAZAFITSALAMA Andriamahenina Diamondra Fanambinana 374800
56 BQ0000098 RAKOTONDRAMIARANA Nirina Simonella 370700
57 BQ0000079 ANDRIANIRINTSOA Hantamalala Ando Nirina 356700
58 BQ0000009 FINDRAMA Zanitah Madeleine 345200
59 BQ0000150 RAMANANTSOA Fanasina 268000
60 BQ0000017 RAMANANTSOA Amboara Fiononana Uriel 267800