FIKAMBANANA MAMPIELY BAIBOLY MALAGASY
  NY TENIN'ANDRIAMANITRA HARENA MAHARITRA
 

Hubert L. Rakotoarivony
Secrétaire Général
Ry mpandray anjara hajaina,

Inona no tianao hahatsiarovana anao any aoriana any? Izao no azo antoka : izay zavatra ataonao ho fampandrosoana ny hafa ihany no mitondra izany fa tsy izay atao ho fitsinjovana ny tena fotsiny.
Ity lalao Biblia Quiz ity dia fomba iray hahafahanao milaza amin'ny tenanao sy ny mpiara-belona fa nandray anjara tamin'ny fampivelarana ny hafa ianao. Ny fananganana ny Trano Foibe vaovaon'ny FMBM dia mantsy hiantoka ny tsi-fiankinan-doha ara-bolan'ny Fikambanana intsony. Ho azo antoka ary hitombo aza ny asa fampielezana ny Tenin'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika.
Endriky ny firotsahana mavitrika amin'ny fanabeazana ny mpiray tanindrazana ihany koa ity lalao ity. Làlana tsy azo iodivirana ny fakirakirana ny teknolojia avo lenta sy ny aterineto. Azo atao ny mifehy, mampandroso ary mampiorina ny mpiara-belona amin'ny alalan'ny fifehezana azy. Ity lalao ity dia ohatra tsapain-tànana ho fanehoana izany.
Koa mahereza ary, ry havana, satria «...fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fisasaranareo amin'ny fanompoana ny Tompo.» (IKor 15.58)   
Emadex


Azo alaina : Toro-làlana an-tsary ny filalaovana ny Biblia Quiz. Fitsipi-dalao sy ireo fanontaniana 60 lalaovina.

Mpilalao ivelan'ny Madagasikara (fidirana amin'ny fandoavana ny sarany 1€ na 1$ na mihoatra) : https://www.emadex.biz/vola/don-en-e-quiz-biblia/


Azoko tsara ny fitsipi-dalao ka vonona aho ny hilalao